Yayın İlkelerimiz

Yeni Siyaset Kültürü ailesi olarak bazı yayın ilkelerini yola çıkarken, en baştan koymayı uygun gördük. Bu ilkelere uyan herkes; rengi, dili, ırkı, siyasi görüşü ne olursa olsun aramıza katılabilir. Farklılıkların en büyük zenginlik olduğunu en baştan kabul eden ve atacağı bütün adımları bu ilkeye göre belirleyen bir aileyiz.

Yeni Siyaset Kültürü’nde dönem dönem konuk yazarlar aramıza katılacak ve söyleşiler olacak, bu yazılarda ve söyleşilerde aşağıda yazılı olan ilkelerimize uygun yazılar yayınlanacaktır.

● Aktüel siyaset içeren yazılar olmayacak

● Kişilik haklarına saygı esas olacak

● Ayrımcı dil kesinlikle kullanılmayacak

● Polemik yaratacak tartışmalara yer verilmeyecek

● Hakaret içeren ifadelere kesinlikle yer verilmeyecek

● Sağ, sol, laik, İslamcı… Gibi kavramlar üzerinden eleştiriler kesinlikle olmayacak