Güncel Konular

Kültür ve Siyaset

Anadolu Ahiliği ve Sosyo – Ekonomik İşlevleri

‘Ahî’; köken itibâriyle Arapça bir sözcüktür ve ‘erkek kardeşim’ anlamına gelmektedir. ‘Kardeşim’ sloganını kullanan bu...

Her Yenilik,Kültürden Güç Alır.

    HER YENİLİK,KÜLTÜRDEN GÜÇ ALIR Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her...

Tarih

Osmanlı’dan Günümüze Dış Borçlarımız

Bir ülkede dış borçların ekonomik büyümeyi olumlu mu,olumsuz mu etkilediği konusunda genel bir yargıya varmak mümkün değildir.Eğer ekonomik mülahazalarla iç tasarruflardaki eksikliğin telafisi için...

Anadolu Ahiliği ve Sosyo – Ekonomik İşlevleri

‘Ahî’; köken itibâriyle Arapça bir sözcüktür ve ‘erkek kardeşim’ anlamına gelmektedir. ‘Kardeşim’ sloganını kullanan bu anlayışın vizyonunun ‘hep birlikte büyük hedeflere yürümek’ anlayışına dayandığı ifâde...

Osmanlıdan Cumhuriyete, Eğitim ve Modernleşme Çabaları

 Son Halifenin Tablosu   Yandaki tablo İstanbul Resim ve Heykel müzesinde sergilenen, son Halife Abdülmecit’e ait Sarayda Beethoven veya Haremde Beethoven ismindeki tablodur. Sanatçı kişiliğiyle tanınan...

Dünyayı Avuçlarında Tutan Devlet Adamı…

SOKOLLU MEHMET PAŞA 16.yüzyılın başlarında Bosna'da Osmanlılar tarafından kan vergisi olarak ailesinden alınan Bayo Sokoloviç, papaz okulu öğrenciliğinden ve çobanlıktan, Osmanlı Sultanının hizmetinde...

Popüler Konular

Güncel Videolar