Güncel Konular

Kültür ve Siyaset

İki Kıtalı Şehrin Surları,İstanbul

İstanbul kendi çanağına sığmayan bir dünya şehri ve zenginlikleri kadar taşıdığı kültürlerlede yüzyıllardır dünyanın...

Anadolu Ahiliği ve Sosyo – Ekonomik İşlevleri

‘Ahî’; köken itibâriyle Arapça bir sözcüktür ve ‘erkek kardeşim’ anlamına gelmektedir. ‘Kardeşim’ sloganını kullanan bu...

Tarih

Senin Liderin Hangisi ?

LİDER DEDİĞİN FENOMEN OLUR. Sokakta, kahvede, işte, markette vb. yerlerde siyaset konuşabilen bir toplumuz.  Özelikle son yıllarda referandumlar, yereller, geneller derken tam bir seçim...

Osmanlı’dan Günümüze Dış Borçlarımız

Bir ülkede dış borçların ekonomik büyümeyi olumlu mu,olumsuz mu etkilediği konusunda genel bir yargıya varmak mümkün değildir.Eğer ekonomik mülahazalarla iç tasarruflardaki eksikliğin telafisi için...

Anadolu Ahiliği ve Sosyo – Ekonomik İşlevleri

‘Ahî’; köken itibâriyle Arapça bir sözcüktür ve ‘erkek kardeşim’ anlamına gelmektedir. ‘Kardeşim’ sloganını kullanan bu anlayışın vizyonunun ‘hep birlikte büyük hedeflere yürümek’ anlayışına dayandığı ifâde...

Osmanlıdan Cumhuriyete, Eğitim ve Modernleşme Çabaları

 Son Halifenin Tablosu   Yandaki tablo İstanbul Resim ve Heykel müzesinde sergilenen, son Halife Abdülmecit’e ait Sarayda Beethoven veya Haremde Beethoven ismindeki tablodur. Sanatçı kişiliğiyle tanınan...

Popüler Konular

Güncel Videolar