Güncel Konular

Kültür ve Siyaset

İki Kıtalı Şehrin Surları,İstanbul

İstanbul kendi çanağına sığmayan bir dünya şehri ve zenginlikleri kadar taşıdığı kültürlerlede yüzyıllardır dünyanın...

Anadolu Ahiliği ve Sosyo – Ekonomik İşlevleri

‘Ahî’; köken itibâriyle Arapça bir sözcüktür ve ‘erkek kardeşim’ anlamına gelmektedir. ‘Kardeşim’ sloganını kullanan bu...

Tarih

Yazı Dizisi – Kaderimizin Belirlendiği Yol İstiklal Yolu (1)

1918 yılı sonlarında Anadolu hem karadan hem denizden işgal kuvvetlerinin kuşatması ve saldırısıyla karşı karşıya idi. Türk toplumu, kendisini tarih sahnesinden silmeyi hedefleyen bu...

Avrupa ve İslam

En son söyleyeceğimi en başta söyleterek yazıma başlamak istiyorum. İslamın Batı dünyasına karşı bir tehdit oluşturup oluşturmamasının tamamen Batı'nın tavrına bağlı olduğunu düşünüyorum. Müslüman...

Çöküş Döneminde Osmanlı İmparatorluğu ve Araplar

Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanları hakkında binlerce yazı yazılmıştır desek abartmış olmayız. Çöküşten herkes birilerini sorumlu tutar ve suçlu arar ,çöküş döneminin en önemli konularından...

İslam Alemi Derin Uyku Halinde

İslam alemindeki gerilemenin herkese göre farklı nedenleri mevcuttur ,bu tartışma onlarca yıldır sürmektedir ,bana göre gerilemedeki ana neden rasyonel aklın gündelik hayattan çıkmasıdır. Rasyonel...

Popüler Konular

Güncel Videolar