Güncel Konular

Kültür ve Siyaset

Anadolu Ahiliği ve Sosyo – Ekonomik İşlevleri

‘Ahî’; köken itibâriyle Arapça bir sözcüktür ve ‘erkek kardeşim’ anlamına gelmektedir. ‘Kardeşim’ sloganını kullanan bu...

Her Yenilik,Kültürden Güç Alır.

    HER YENİLİK,KÜLTÜRDEN GÜÇ ALIR Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her...

Tarih

Anadolu Ahiliği ve Sosyo – Ekonomik İşlevleri

‘Ahî’; köken itibâriyle Arapça bir sözcüktür ve ‘erkek kardeşim’ anlamına gelmektedir. ‘Kardeşim’ sloganını kullanan bu anlayışın vizyonunun ‘hep birlikte büyük hedeflere yürümek’ anlayışına dayandığı ifâde...

Osmanlıdan Cumhuriyete, Eğitim ve Modernleşme Çabaları

 Son Halifenin Tablosu   Yandaki tablo İstanbul Resim ve Heykel müzesinde sergilenen, son Halife Abdülmecit’e ait Sarayda Beethoven veya Haremde Beethoven ismindeki tablodur. Sanatçı kişiliğiyle tanınan...

Dünyayı Avuçlarında Tutan Devlet Adamı…

SOKOLLU MEHMET PAŞA 16.yüzyılın başlarında Bosna'da Osmanlılar tarafından kan vergisi olarak ailesinden alınan Bayo Sokoloviç, papaz okulu öğrenciliğinden ve çobanlıktan, Osmanlı Sultanının hizmetinde...

Unutulan ekonomik mucize,Adapazarı İslam Ticaret Bankası-Türk Ticaret Bankası

  İnsanlık tarihinin yaşadığı en sıkıntılı olayların başında gelen bazı göçler bu hareketi gerçekleştiren topluluklar için yeni bir umut, yeni bir yaşam demek. Göçlerin bir...

Popüler Konular

Güncel Videolar